jsbao吉仕寶-天然ㄟ就是寶!
加入吉仕寶粉絲團!

101.10.4  


阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 101.10.3  

 

 

阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

101.09.20  

 

 

阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

101.09.19  


阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

101.09  


阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1335234500_1148_1335234786  


阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  101.09.06(1)  

 

  

阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 101.09.05jpg  


 

阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


jsbao1

2012年台北鳳梨酥文化節,在花博爭艷館榮重登場囉~

阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   101.08.16(1)

 

 

阿珍 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()